pasportizace, facility management
Nezávislý internetový portál o pasportizaci a facility managementu

Pasportizace, pasporty budov, energetické štítky a facility management

Vítejte na nezávislém portále o pasportizaci a facility managementu. Tyto stránky se zabývají pouze pasportizací a facility managementem, naleznete zde informace a zajímavosti z obou oborů, katalog firem, poptávkový systém a katalog software.

Co je pasportizace

Pasportizace je popisování skutečného stavu věci. Nejčastějším využitím je pasportizace budov a objektů, tato pak nachází následné popř. zpětné využití v rámci Facility managementu nebo znaleckých posudků. Pasportizace je v dnešní době součástí legislativy v mnoha zemí EU, v některých dokonce povinná pro státní budovy a objekty z důvodu evidence a následného využití například při záchranných pracích v rámci integrovaných záchranných složek.

Další často používané formy pasportizace jsou například pasportizace dopravního značení, která je v některých zemích potřebná jako sůl, takováto evidence dopravního značení silně napomáhá k odstranění nesmyslných a zavádějících dopravních značek. Pasportizace hospodářských zvířat je již delší dobu samozřejmostí.

Co je pasport

Výstupem pasportizačního procesu je pasport. Jedná-li se například o pasportizaci budovy nebo pozemku pak je tento výstup nazýván pasport objektu, v případě hospodářských zvířat jde o pasport hospodářského zvířete, nejen v ČR je povinost tento uchovávat, zejména proto že obsahuje jak defacto rodokmen zvířete tak i očkování a datum usmrcení a zpracování masa. Velkou výhodou je elektronická archivace pasportů k tomuto účelu slouží celá řada specializovaných programů.

Energetické štítky budov

Jedním z druhů pasportů, resp. výstupem pasportizačního procesu je takzvaný energetický štítek budovy či objektu. Tento energetický štítek je v současnosti nařízen zákonem při prodeji či pronájmu objektu či bytu.

K čemu je pasportizace dobrá

Kvalitně provedená a dobře zpracovaná pasportizace objektu umožní zadavateli ušetřit v zásadní míře provozní náklady, zejména pak při propojení s kvalitním facility management software. Při elektronickém zpracovávání pasportizací hospodářských zvířat může provozovatel ušetřit na nezbytných administrativních nákladech.

Kdy je pasportizace nutná

Provedení pasportizace je již dnes v některých případech povinností, stavební zákon v ČR již pojem pasportizace obsahuje a v okolních státech je již pasportizace běžnou součástí zákonů v mnoha oborech. V současné době je v ČR pasportizace využívána při pasportizaci hospodářských zvířat, kde je pasport povinný.


Nové články o pasportizaci

Nové články o facility management

Nejnovější inzeráty a poptávky


TOPlist